Molenerf Vriezes Erfgoed Wapenveld

Fiets- en wandelroutes

Fietsroutes

Wapenveld, een cultuurhistorische fietstocht
In de reeks 'Cultuurhistorische fietsroutes van Nederland' is ook een route door en rond Wapenveld opgenomen. Het is een route van 32 km via het fietsknooppuntennetwerk.
In het boekje van 72 pagina's is veel informatie geïllustreerd met veel (historische) foto's over Wapenveld en omgeving opgenomen.
Het boekje waarin een routekaart is opgenomen, is voor 9,95 euro te koop in de molenwinkel. Zie voor informatie ook deze website

Fiets- en autoroute Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld
Op luttele kilometers afstand van Vrieze's Erfgoed wordt het indrukwekkende project Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld uitgevoerd. Het is onderdeel van 'Ruimte voor de Rivier; het nationale programma om Nederland te beschermen tegen hoge waterstanden.
Dwars door het Wapenveldse Broek, wordt een nevengeul voor de IJssel aangelegd, een project van 185 miljoen euro.

Op imponerende wijze worden de 8 km lange dijken aangelegd, nieuwe bruggen en gemalen gebouwd en een bijzondere landschapszone aangelegd. De route voert langs de vele werkzaamheden en er zijn speciale uitkijkpunten over het gebied.
De route kan zowel per fiets als auto afgelegd worden en is af te halen op Vrieze's Erfgoed en is ook hier te downloaden.
Vanaf Vrieze's Erfgoed wordt men verwezen naar het startpunt van deze route.

Fietsroute Annie Oosterbroek-Dutschun
Vrieze's Erfgoed is ook het startpunt voor de fietsroute Annie Oosterbroek-Dutschun (1918-1983). Zij schreef bijna 60 boeken die in een oplage van zeven miljoen exemplaren werden verkocht.
Daaronder het indrukwekkende epos 'Het geslacht van Marle'.

Annie groeide op in Wapenveld en veel plekjes uit haar boeken zijn via deze fietstocht te vinden. Ook de woning waar ze opgroeide, is in de route opgenomen. Alle informatie is te vinden op www.annieoosterbroek.nl en de fietsroute is hier te downloaden.


Wandelroutes

Paddenpad
Wandelen door de bossen op de stuwwal en langs weilanden, boerenerven en weteringen in de uiterwaarden in het prachtige buitengebied van Wapenveld. Ontdek het mooie buitengebied van Wapenveld. Ervaar tijdens het wandelen de overgang van de stuwwallen van de Veluwe naar het open ontginningsgebied richting de IJssel, ondertussen genietend van het uitzicht, de boerenerven en de watergangen.

Rust, een landschap met geschiedenis en de combinatie van natuur en cultuur bepalen hier de sfeer. Klompen aan, rugzak op en gaan!
De wandelroute is te koop in de molenwinkel op Vrieze's Erfgoed en kost een euro.

Rondwandeling:
het Paddenpad (10 km), www.klompenpaden.nl/klompenpad/paddenpad/

Combinatie is mogelijk met Vosbergenpad (14 km) door Heerde www.klompenpaden.nl/klompenpad/vosbergenpad/ en  met het Hoenwaardsepad (11km) door Hattem: www.klompenpaden.nl/klompenpad/hoenwaardsepad/

Kloosterpad
Vrieze's Erfgoed is ook het startpunt voor de bepijlde wandelroute het Kloosterpad. Dit met een verwijzing naar het klooster St. Hieronymus of Hulsbergen (1407-1578) dat een vooraanstaande plaats innam bij de ontwikkeling van de omgeving en de waterbeheersing in het gebied.
De bewoners behoorden tot de 'Broeders des gemene levens' van de Moderne Devotie, de beweging die door Geert Grote (1340-1384) werd gesticht. Een beroemde volgeling van Geert Grote was Thomas a Kempis (1380-1471). Ook bouwden de fraters in 1448 de eerste molen in Wapenveld.

De route is uitgezet in samenwerking met de Stichting Gelders Landschap en Kastelen.
In de route is ook het terrein opgenomen waar het klooster heeft gestaan. Verder voert ze door het unieke Kloosterbos dat de verbinding vormt tussen de Veluwse stuwwal en de uiterwaarden van de IJssel. Deze ligging zorgt voor een unieke flora en fauna met een 60 vogelsoorten. Ook wandelt men langs een aantal kolken, overblijfselen van dijkdoorbraken in dit gebied. De route is hier te downloaden.

Wandelroutes Petrea
Op korte afstand van Vrieze's Erfgoed, ligt het landgoed Petrea, eigendom van de stichting Gelders Landschap en Kastelen. Landgoed Petrea is een echt Veluws boslandschap.
Het is een groot gebied op de flanken van de Woldberg. Het bestaat vooral uit naaldbos met enkele heidevelden. Er leven wilde zwijnen, reeën en veel vogelsoorten. Tot halverwege de 19de eeuw bestond Petrea voornamelijk uit heide.

Rond 1850 werd Petrea eigendom van de bekende weerkundige Prof. Chr.H.D. Buys Ballot. Hij stichtte daar de boerderij Petrea. In 1903 kocht Dr. J.E. van der Meulen het landgoed, dat nog grotendeels uit heide bestond en liet het vrijwel geheel bebossen.
Zijn zoon liet het na Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK).

Op het landgoed zijn twee wandelroutes uitgezet: de gele route van 1,5 km en de rode route van 6 km. De wandelroutes zijn hier te downloaden.  route kloosterpad
  wandelroute petrea
  Annie Oosterbroek fietsroute
  Fiets- en Autoroute hoogwatergeul

Momenteel zijn er geen actuele berichten

Vriezes Erfgoed wapenveld
Groteweg 54
8191 JX Wapenveld
Molen de Vlijt is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Dan zijn de molenaars aanwezig om tekst en uitleg te geven en zijn ook de meelproducten te koop.